Latest News

Puisi Bahasa Jawa Tema Pahlawan

Puisi Bahasa Jawa Tema Pahlawan 


Sanajan panjenengane wanita
Nanging gelem rekasa
Sanajan dipingit wong tuwa
Atine tetep mbela
Mbela kaum wanita
Aja nganti kalah prakosa

Jejere wanita
Kudu tetep siyaga
Ngowahi nasibe bangsa
Nurunake nasibe bangsa
Duwea wawasan kang jembar
Kanggo nggayuh lintang kang sumunar
1 Response to "Puisi Bahasa Jawa Tema Pahlawan "