Latest News

Contoh Sambutan Arisan Keluarga

Contoh Sambutan Arisan Keluarga


Alhamdulillahirobbil ‘alamin, Wabihinastain, wa ala umurriddunya waddin,Wassholatu Wassalamu ala asrofil anbiya’i wal mursalin, wa ala alihi washohbihi aj main. La haula wala kuata Illa billahil Aliyyil adhim, Amma ba'du.
Terlebih dahulu, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita masih berkesempatan untuk menghadiri acara silaturahmi arisan keluarga, yang saat ini bertempat di kediaman kami. shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Allah, Muhammad SAW, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya pada akhir zaman.

Bapak2, Ibu2 dan rekan2 beserta adik2 sekalian yang saya hormati, Pada kesempatan ini saya selaku tuan rumah mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak2, Ibu2 dan rekan2 beserta adik2 sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam arisan keluarga.....
Semoga langkah bapak-ibu dari kediamanya masing-masing hingga sampai di tempat saya dan nanti sebaliknya, sejak mulai niat, setiap putaran roda kendaraan yang kita tumpangi, setiap cucuran keringat yang keluar dari tubuh kita dan setiap hal-hal yang timbul akibat kegiatan kita ini semoga di hitung sebagai amal ibadah yang sangat besar, oleh Allah SWT.

Semoga acara silaturahmi kita yang sudah berlangsung rutin sejak dulu, saat ini dan kedepannya selalu membawa manfaat yang baik, menambah ke-khusukan dalam beribadah kepada Allah SWT, sehingga semakin memantapkan Iman serta Islam kita, Amiin.

Selanjutnya saya sebagai tuan rumah mewakili sekeluarga tentunya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf jika dirasa kami kurang dalam penyabutan kehadiran bapak2 dan ibu2, dalam kami menyediakan papan yang mungkin dirasa kurang nyaman, serta mungkin kekurangan juga dalam kami menyediakan jamuan. kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Baca Juga Contoh Sambutan Tuan Rumah Pengajian Syukuran Keluarga

0 Response to "Contoh Sambutan Arisan Keluarga"